اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

تجمع بزرگ فرهنگیان آغاجاری در محکومیت فتنه گران

 

 

 

تجمع بزرگ فرهنگیان آغاجاری

 

فرهنگیان آغاجاری در مورخ ٢٨/١١/  ٨٩در اعتراض به حرمت شکنی

 

سران فتنه اقدام به تجمع در سالن اجتماعات دبیرستان شهید سادات

 

نمودند.  این مراسم با سخنرانی حاج آقا برازش  در مورد عملکرد

 

سران فتنه همراه بود. ایشان عملکرد سران فتنه را در ٢۵ بهمن در جهت

 

خواست استکبار جهانی قلمداد کردند و آن را محکوم نمودند. در ادامه

 

فرهنگیان با سر دادن  شعارهایی  عملکرد سران فتنه را محکوم نمودند.