اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از آغاجاری

 

بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از آغاجاری

 فرهاد بازعلی فرماندار شهرستان بهبهان یک روز پس از انتصاب در این سمت ، وارد آغاجاری شده وبه گلزار شهداءرفته برای روح بلند شهداء جنگ تحمیلی  فاتحه  خواند و سپس در منزل آقای احمدی از آزادگان و جانبازان  رفته و از ایشان تجلیل نمودند و این جانباز هم مشکلات خود را بیان نمود. سپس ایشان و هیئت همراه به منزل دو شهید منطقه  شهیدان صیدال ملحا نی  و پور نصاری رفته و از مقام شهداء تجلیل نمودند...