اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

نمایشگاه عکس

 

                 

نمایشگاه عکس

بمناسبت فرا رسیدن سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان ، پایگاه

مقاومت شهید بروجردی آغاجاری اقدام به  برپایی نمایشگاه

عکس شهداء  از آزاد سازی شهر قهرمان خرمشهر و شهداء

نموده است . بازدید در محل این پایگاه برای عموم آزاد

است.................