اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

معارفه و تودیع بخشدار آغاجاری

 

 

معارفه و تودیع بخشدار آغاجاری

مراسم معارفه و تودیع بخشدار جدید و قبلی آغاجاری برگزار گردید. در

این مراسم قناطیر مدیر کل سیاسی ، امنیتی استانداری خوزستان

طی سخنانی به بیان اوضاع استان پرداخت و ضمن تشکر از زحمات

صدر الله قیصری بخشدار آغاجاری ، کهزاد بابلی را بعنوان بخشدار جدید

شهر معرفی و از زحمات آقای قیصری تشکر کرد. در این مراسم  بازلی

محبوب فرماندار شهرستان بهبهان هم طی سخنانی از زحمات قیصری

بخشدار منطقه تشکر کردند. آقایان قیصری و کهزاد بابلی هم سخنانی

بیان کردند.