اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

نگاهی به دانشگاه پیام نور آغاجاری

 

 

   

 

دانشگاه پیام نور آغاجاری

 

دانشگاه پیام نور آغاجاری از سال 1386 و با 52 دانشجو و دو

 رشته ی الهیات و معارف اسلامی و مهندسی کشاورزی شروع

 به فعالیت نمود. از آنجا که شرایط راه اندازی دانشگاه پیام نور

 این بود  که تا 3 سال کلیه ی هزینه های آن بر عهده ی آن شهر

 می باشد ، مهندس طواف شهردار آغاجاری با همکاری شورای

 محترم  شهر آغاجاری در طول 3 سال گذشته کلیه ی هزینه

 های آن را تامین نموده است . همچنین  صدر الله قیصری

 بخشدار قبلی و معاون فعلی  فرماندار بهبهان در پشتیبانی از

 این مرکز نقش مهمی داشتند.

 از سال گذشته ساختمان این دانشگاه افتتاح و تعداد رشته ها

 به 11 رشته و تعداد دانشجویان اکنون به 800 نفر افزایش یافته

 است. با تلاش و فعالیت های مسئولین منطقه و این دانشگاه

 روند رشد رشته ها و دانشجویان این دانشگاه رو به افزایش

 می باشد.

 در مورخ 16/ 5 / 90 جشن فارغ التحصیلی 50 دانشجوی اولین

 دوره برگزار گردید و این دانشجویان با دریافت مدارک خود دوران

 جدیدی را آغاز نمودند.