اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۰ در آغاجاری

 

 

راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۰ در آغاجاری

 

به روایت تصویر: