اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

اخبار کوتاه آغاجاری

 

 

 

اخبار کوتاه آغاجاری

 

دو اتوبوس از دانش آموزان دبیرستان های شهید محمدی

 

 و کلاه کج در مورخ 19/8 /90 عازم بازید از مناطق جنگی

 

 شدند. این اعزام ها جهت آشنایی دانش آموزان با دفاع

 

مقدس ملت ایران برگزار می گردد.