اخبا رشهرستان آغاجاری

این وبلاگ منعکس کننده ی اخبار شهرستان آغاجاری می باشد

اعلام حوزه های اخذ رای آغاجاری

 

 

 

 

اعلام حوزه های اخذ رای آغاجاری

 

 

حوزه های اخذ رای شهر آغاجاری اعلام شد.

 

حوزه ی شماره 1  مسجد جامع آغاجاری

 

حوزه ی شماره  2 مدرسه راهنمایی شهید آور  

 

حوزه ی شماره  3 مدرسه شهید مطهری

 

حوزه ی شماره     4  مدرسه شهید مختاری

 

حوزه ی شماره    5 حسینیه ی ابوالفضل (ع)

 

حوزه ی شماره   6 – مسجدامام جعفر صادق (ع)

 

حوزه ی شماره  7 – مسجد امام خمینی (ره)

 

حوزه ی شماره 8 – مدرسه راهنمایی شهید بلادی

 

حوزه ی شماره  9 – حسینیه ی صاحب الزمان (عج)

 

حوزه ی شماره 10 – مدرسه ی راهنمایی شهید کاظمی

 

حوزه ی شماره  11- حسینیه ی طباطبایی

 

حوزه ی شماره 12- بخشداری آغاجاری