مهدی طلاوری سکاندار شورای شهر آغاجاری شد

برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر آغاجاری  در سومین سال از فعالیت

شورای چهارم به صورت علنی برگزار شد.در این جلسه مهدی طلاوری

با کسب 5 رای بیشترین آرا را کسب کرد و  بر صندلی ریاست این شورا

نشست.گفتنی است طلاوری ریاست شورای استان خوزستان را نیز برعهده

دارد. در دو سال گذشته آقای عبدالحسن زیدونی ریاست شورای شهر را بر

عهده داشته است. شورای شهر آغاجاری در حال انجام پروژه هایی مانند

مسقف نمودن بازار - آسفالت نمودن خیابان ها - درختکاری و گسترش فضای

سبز  - تکمیل  پارک ورودی از سمت بهبهان و ...

می باشد. برای رئیس و اعضای شورای شهر در وظایف سنگین خود آرزوی

موفقیت می نماییم......


/ 0 نظر / 26 بازدید