در باغ شهادت را نبندید 23/12/93

«عاشقان شهادت». 

کمی دقت نمی کردی، بیل مکانیکی به گل می نشست. زمان می گذشت؛ اما از شهدا خبری نبود. داشتم با خودم حرف می زدم: «خدایا من هم با این ها بودم، چی شد این ها را انتخاب کردی؟ مگه ما بدا دل نداریم؟ خدایا این ها چی داشتند که ما از اون بی بهره بودیم؟». ناگهان، یک تکه پارچه قرمز رنگ توجهم را جلب کرد. دویدم و برداشتمش. گل ها را از روی آن پاک کردم. جواب سؤالم بود؛ رویش نوشته بود: «عاشقان شهادت». 
منبع : سایت صبح

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

شستن ظزف ها

تا اومدم دست به کار بشم سفره رو انداخته بود. یه پارچ آب ، دوتا لیوان و دو تا پیش دستی گذاشته بود سر سفره . نشسته بود تا با هم غذا رو شروع کنیم . وقتی غذا تموم شد گفت: الهی صد مرتبه شکر، دستت درد نکنه خانوم . تا تو سفره رو جمع می کنی منم ظرفها رو می شورم . گفتم: خجالتم نده ، شما خسته ای ، تازه از منطقه اومدی . تا استراحت کنی ظرفها هم تموم شده . نگاهی بهم انداخت و گفت: خدا کسی و خجالت بده که میخواد خانومشو خجالت بده . منم سرمو انداختم پایین و مشغول کار شدم . 

شهید حسن شوکت پور

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

خواست خدا

عملیات کربلاى پنج بود. در یک کانال پناه گرفته بودیم و فاصله ما با عراقى ها کم تر از 200 متر بود. شهید حمید باقرى بالاى کانال ایستاده بود. صدایش زدیم حمید بیا داخل کانال . این جا امن تر است .ممکن است هدف قرار بگیرى . او در جواب گفت : هر چه خدا بخواهد همان مى شود بعد از چند دقیقه او آمد پایین و در پشت کانال مشغول نماز شد. در همین حین خمپاره یا کنارش خورد و به شهادت رسید. ما خواستیم خود را به بالاى سر او برسانیم که خمپاره دیگرى درست روى پیکر مطهرش خورد و همچون گلى او را پرپر کرد. بعد از مدتى به صحبت او فکر کردم که مى گفت هر چه خدا بخواهد همان مى شود. وقتى در معرض دید و تیر بود هیچ اتفاقى نیفتاد، ولى هنگامى که از دید و تیر خارج شد، در هنگام نماز به شهادت رسید و باز هم ثابت شد، هر چه خدا بخواهد همان مى شود. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جلوگیری از بیهوشی

عملیات بیت المقدس به شدت مجروح شده بود وقتی حاجی را برای عمل به بیمارستان برده بودند اجازه نداد تا بیهوشش کنند. از پزشکان سرتا پا اصرار بود ولی حاجی زیر بار نمی رفت، وقتی علت اینکارشو پرسیدن گفت: من اطلاعات نظامی وسیعی دارم که ممکن است در حالت ریکاوری انها را به زبان بیاورم و عاملی از دشمن اینجا باشه و بهره برداری بکنه، با هر سختی که بود بدون بی هوشی زخم عمیق را عمل کردند.  سردار شهید اسلام حاج احمد متوسلیان

 

/ 0 نظر / 24 بازدید