آغاجاری به روایت تصویر

  

 

 

 

 

 

بازدید مدیر کل تربیت بدنی خوزستان از آغاجاری

 

 بازدید مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان از بخش جولکی

شهرستان آغاجاری

 بازدید مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان از بخش جولکی شهرستان آغاجاری

 مراسم روز معلم و کارگر در آغاجاری

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 68 بازدید